Редовна седница 31.08.2021.

Europe/Belgrade
Velika sala biblioteke (Institute of Physics Belgrade)

Velika sala biblioteke

Institute of Physics Belgrade

Description
ДНЕВНИ РЕД

ПОСЛОВНИК о раду Научног већа Института за физику


1. Усвајање записника са претходне редовне седнице Научног већа Института за физику у Београду, одржане 13.07.2021.


2. Утврђивање предлога за изборе у научно звање и избори у истраживачко звање (извештај Комисије за вредновање научног рада):

2.1. др Јелена Трајић, реизбор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)


3. Покретање поступака за изборе у звања (извештај Комисије за вредновање научног рада о материјалима кандидата):


4. Свечана додела Годишње и Студентске награде Института за физику у Београду добитницима за 2020. и 2021. годину.


5. Обавештења, питања, дописи и предлози.НАПОМЕНЕ:

Молимо колегинице и колеге да материјале за покретање поступака за изборе у звања доставе што раније како би Комисија за вредновање научног рада била у могућности да пружи одговарајућу помоћ у припреми и отклањању евентуалних недостатака. Комисија неће разматрати материјале пристигле након 24.08.2021. године у 13:00 часова.

Материјали за покретање поступака за изборе у звања на овој седници се примају закључно са 27.08.2021. године у 12:00 часова. Дописи и предлози за промену дневног реда у писаној форми се примају закључно са 30.07.2021. године у 12:00 часова.

О питањима за која се јавно гласа, одсутан члан НВ-а може послати електронском поштом свој глас секретару НВ-а.
 

 

 

 

 

The agenda of this meeting is empty