Електронска седница 20.07.2020.

Monday, July 20, 2020 from to (UTC)
at Београд
Description
ДНЕВНИ РЕД

ПОСЛОВНИК о раду Научног већа Института за физику


3. Покретање поступака за изборе у звања (извештај Комисије за вредновање научног рада о материјалима кандидата):

3.1. др Соња Ашкрабић-избор у звање виши научни сарадник
(материјал+радови)


3.2. др Ларс Бемстер-избор у звање научни сарадник (материјал)


3.3. др Милица Ћурчић-реизбор у звање научни сарадник (материјал)


3.4. Тијана Раденковић-избор у звање истраживач сарадник (материјал)


3.5. Јелена Митрић-избор у звање истраживач приправник (материјал)


3.6. Илија Иванишевић-избор у звање истраживач приправник (материјал)


3.7. Владан Симић-избор у звање истраживач приправник (материјал)


3.8. Александар Јовановић-избор у звање истраживач приправник (материјал)


4. Информација о добитницима Годишње и Студентске награде Института за физику (Извештај жирија)

Додатак (Записник са електронске седнице Научног већа од 20.07.2020. године)

Material
document word file} pdf filedown arrow
Go to day