Редовна седница 11.02.2020.

Tuesday, February 11, 2020 from to (Europe/Belgrade)
at Institute of Physics Belgrade ( Zvonko Maric Hall )
Description
ДНЕВНИ РЕД

ПОСЛОВНИК о раду Научног већа Института за физику

1. Усвајање записника са претходне редовне седнице Научног већа Института за физику у Београду одржане 17.12.2019.године.

2. Утврђивање предлога за избор у научно звање и избор у истраживачко звање (извештај Комисије за вредновање научног рада):

2.1. др Станко Николић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.2 др Андреја Стојић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.3. др Љубица Давидовић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.4. др Игор Салом-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.5.др Миљан Дашић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.6. др Давид Кнежевић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.7. др Јулија Шћепановић-реизбор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.8. Марија Ћурчић-избор у звање истраживач сарадник (извештај, презентација)

2.9. Мирјана Милетић-избор у звање истраживач сарадник (извештај, презентација)


3. Покретање поступака за изборе у звања (извештај Комисије за вредновање научног рада о материјалима кандидата):


4. Обавештења, питања, дописи и предлози.Material
document word file} pdf filedown arrow
Go to day