Редовна седница 11.02.2020.

Tuesday, February 11, 2020 from to (Europe/Belgrade)
at Institute of Physics Belgrade ( Zvonko Maric Hall )
Description
ДНЕВНИ РЕД

ПОСЛОВНИК о раду Научног већа Института за физику

1. Усвајање записника са претходне редовне седнице Научног већа Института за физику у Београду одржане 17.12.2019.године.

2. Утврђивање предлога за избор у научно звање и избор у истраживачко звање (извештај Комисије за вредновање научног рада):

2.1. др Станко Николић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.2. др Андреја Стојић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.3. др Љубица Давидовић-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.4. др Игор Салом-избор у звање виши научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.5.др Миљан Дашић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.6. др Давид Кнежевић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.7. др Јулија Шћепановић-реизбор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)

2.8. Марија Ћурчић-избор у звање истраживач сарадник (извештај, презентација)

2.9. Мирјана Милетић-избор у звање истраживач сарадник (извештај, презентација)


3. Покретање поступака за изборе у звања (извештај Комисије за вредновање научног рада о материјалима кандидата):

3.1. др Димитрије Малетић-реизбор у звање виши научни сарадник (материјал)

3.2. др Душан Вудраговић-избор у звање научни сарадник (материјал)

3.3. др Марина Лекић-реизбор у звање научни сарадник (материјал)

3.4. Никола Бошковић-реизбор у звање истраживач сарадник (материјал)


4. Обавештења, питања, дописи и предлози.

4.1. Информације о раду Матичног научног одбора за физику (допис)

4.2. Молба Научном већу за сагласност за учествовање на пројекту (допис)НАПОМЕНЕ: Материјали за покретање поступака за изборе у звања на овој седници се примају закључно са 07.02. 2020. године. Дописи уз тачку 4 и предлози у писаној форми за промену дневног реда се примају закључно са 10. 02. 2020. године у 12 часова. О питањима за која се јавно гласа (тачке 1, 2, 3) службено одсутан члан НВ-а може послати електронском поштом свој глас секретару НВ-а.


Material
Slides powerpoint filedown arrow pdf filedown arrow document word file} pdf filedown arrow
Go to day