Седница 23.12.2014.

Tuesday, December 23, 2014 from to (Europe/Belgrade)
at Institute of Physics Belgrade ( сала Звонко Марић )
Description

Научно веће Института за физику чини 119 истраживача

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Усвајање записника са редовне седницe Научног већа Института за физику од 09.12.2014. године и ванредне седнице Научног већа Института за физику од 11.12.2014. године.

2. Утврђивање предлога за избор у научно звање и доношење одлука о стицању истраживачких звања

- др Станко Николићизбор у звање научни сарадник (извештај комисије)+резиме
др Владимир Дамљановић - реизбор у звање научни сарадник (извештај комисије)

Јелена Пешић - избор у звање истраживач-сарадник (извештај комисије)


3. Покретање поступака за изборе у звања

- др Душанка Стојановић - избор у звање научни саветник

- др Владимир Срећковић - избор у звање виши научни сарадник

- др Бранка Мурић - реизбор у звање научни сарадник 

 
4. Р а з н о
- допис др Радош ГајићMaterial
document word filedown arrow unknown type filedown arrow pdf filedown arrow
Go to day