Седница 09.12.2014.

Tuesday, December 9, 2014 from to (Europe/Belgrade)
at Institute of Physics Belgrade ( сала `Звонко Марић` )
Description

Научно веће Института за физику чини 122 истраживача

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Усвајање записника са редовне седницe Научног већа Института за физику од 28.10.2014. године
2. Утврђивање предлога за избор у научно звање и доношење одлука о стицању истраживачких звања

- др Зорица Јакшић -  избор у звање научни саветник (извештај комисије)
- др Драган Маркушев - избор у звање научни саветник (извештај комисије+резиме), презентација Маркушев
- др Михајло Рабасовић - избор у звање виши научни сарадник (извештај комисије+резиме), презентација Рабасовић
др Марко Цвејић -  избор у звање научни сарадник (извештај комисије)
- Бојан Стојадиновић - избор у звање истраживач сарадник (извештај комисије)
- Данко Бошњаковићизбор у звање истраживач-сарадник (извештај комисије)


3. Покретање поступака за изборе у звања

-др Лидија Живковић-избор у звање научни саветник
-др Ненад Сакан-реизбор у звање научни сарадник
-др Владан Челебоновић-избор у звање научни сарадник

4. Информација директора ИФ о текућим питањима
 
5. Р а з н о

Material
document powerpoint filedown arrow word filedown arrow unknown type filedown arrow pdf filedown arrow
Go to day